DỊCH VỤ: THÀNH LẬP CÔNG TY

Chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng những vấn đề có liên quan, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị mọi tài liệu bắt buộc theo quy định cũng như làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có được các giấy phép/giấy chứng nhận/chấp thuận cần thiết để khách hàng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể, dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Thành lập công ty có vốn nước ngoài/trong nước; trong khu công nghiệp/ngoài khu công nghiệp.

2. Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

3. Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

4. Xin Giấy Phép Kinh Doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động phân phối tại Việt Nam.

5. Xin các loại giấy phép con trong một số lĩnh vực đặc thù (nhập khẩu và bán buôn thuốc thú y, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép hoạt động giáo dục).

6. Thực hiện thủ tục điều chỉnh các loại giấy phép/giấy chứng nhận/chấp thuận nêu trên.